Ana Sayfa / Önceki Kongreler

Önceki Kongreler

Birinci İzmir İktisat Kongresi

İzmir İktisat Kongresi, Prof. Dr. A. AFETİNAN, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 1989 (pdf)

izmir İktisat Kongresi Tarihi Belgeler, Prof. Dr. A. AFETİNAN, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 1989 (pdf)

İzmir İktisat Kongresi 1923 – İzmir : Haberler – Belgeler – Yorumlar, A. Gündüz ÖKÇÜN, Sermaye Piyasası Kurulu Yayınları, Ankara 1997 (pdf)

İkinci İzmir İktisat Kongresi

I.Cilt – “Kalkınma Politikası” Komisyonu Tebliğleri (pdf)

II.Cilt -“Dış Ekonomik İlişkiler” Komisyonu Tebliğleri (pdf)

III.Cilt -“Sosyal Gelişme ve İstihdam” Komisyonu Tebliğleri (pdf)

IV.Cilt -“Altyapı, Enerji ve Ulaşım” Komisyonu Tebliğleri (pdf)

V.Cilt -“Tarım” Komisyonu Tebliğleri (pdf)

VI.Cilt – “Sanayi” Komisyonu Tebliğleri (pdf)

VII.Cilt -“İç Ticaret ve Hizmetler” Komisyonu Tebliğleri (pdf)

VIII.Cilt – Açılış – Kapanış Oturumları ve Komisyon Raporları (pdf)

Üçüncü İzmir İktisat Kongresi

Kongre Programı (pdf)

I.Cilt – Açılış Konuşmaları (pdf)

II.Cilt – Gelişme Stratejileri ve Makroekonomik Politikalar (pdf)

III.Cilt – Sektörel gelişme Stratejileri (pdf)

IV.Cilt – Mali Yapı ve Mali Piyasalar (pdf)

V.Cilt – Sosyal Değişim ve Sosyal gelişim Stratejileri (pdf)

VI.Cilt – Dış Ekonomik İlişkiler (pdf)

VII.Cilt – Görüşler (pdf)

VIII.Cilt – Kapanış Paneli ve Son Konuşmalar – Ekonomik Kalkınma Süreci İçinde Ekonomi Basının yeri (pdf)

IX.Cilt – Bankacılık – Sigortacılık – Yabancı Sermaye – Müteahhitlik Hizmetleri – Turizm Çalışma Grupları (pdf)

X.Cilt – Otomotiv Sanayii – Ulaştırma – Çalışma Grupları (pdf)

XI.Cilt – Gıda sanayi – Tekstil ve Konfeksiyon – Demir Çelik – Elektronik – Bilişim Çalışma Grupları (pdf)

Başbakan sayın Süleyman DEMİREL’in Konuşmaları (pdf)

Cumhurbaşkanı Sayın Turgut ÖZAL’ın Konuşmaları (pdf)

İzmir İktisat Kongreleri ve gelecek On Yıl (pdf)

Tebliğ Özetleri (Abstracts) (pdf)

Tebliğler (pdf)

Dördüncü İzmir İktisat Kongresi

I.Cilt -Açılış ve Kapanış Oturumları (pdf)

II.Cilt- Gelişme Stratejileri ve Makroekonomik Politikalar Tebliğ Metinleri -I (pdf)

III.Cilt – Gelişme Stratejileri ve Makroekonomik Politikalar Tebliğ Metinleri -II (pdf)

IV.Cilt- İktisadi Sektörlerde Gelişme Stratejileri ve Tebliğ Metinleri -I (pdf)

V.Cilt – İktisadi Sektörlerde Gelişme Stratejileri ve Tebliğ Metinleri -II (pdf)

VI.Cilt – Sosyal Sektörlerde Gelişme Stratejileri ve Tebliğ Metinleri (pdf)

VII.Cilt – Bölgesel Gelişme Stratejileri ve Tebliğ Metinleri (pdf)

VIII.Cilt – Küreselleşme ve Türkiye’nin Dış Ekonomik İlişkileri Tebliğ Metinleri (pdf)

IX.Cilt – Üyelik Perspektifinde Türkiye-Avrupa Birliği İlişikleritebliğ Metinleri (pdf)

X.Cilt – Kamuda iyi Yönetişim Tebliğ Metinleri (pdf)

XI.Cilt – Çalışma Grubu Raporları – I (pdf)

XII.Cilt – Çalışma Grubu Raporları – II (pdf)

XIII.Cilt – Çalışma Grubu Raporları – III (pdf)

XIV.Cilt – Çalışma Grubu Raporları – IV (pdf)

XV.Cilt – Panel Oturumları (pdf)