Kongre Hakkında

Türkiye İktisat Kongreleri tarihsel olarak ülkemizin geleceğe dönük ekonomi politikalarının uluslararası perspektifi de içerecek şekilde ele alındığı ve dünyadaki önemli dönüşüm dönemlerinde ülkemizin kendi konumunu ve yapısını nasıl şekillendirmesi gerektiğinin tartışıldığı kongrelerdir.

Beşinci Kongre de öncekilere benzer şekilde dünyanın ekonomik ve sosyal açıdan önemli bir dönüşümden geçtiği bir dönemde gerçekleştirilmiştir. Küresel krizin dünya ekonomisi üzerindeki olumsuz etkileri sürmekte ve dünya ekonomisi çok kutuplu bir yapıya dönüşmektedir. Diğer taraftan teknolojideki hızlı gelişmeye ve yayılmaya bağlı olarak uluslararası sermaye, mal ve hizmet hareketliliği ülkeleri küresel çapta birbirine daha bağımlı hale getirmektedir.

Bu çerçevede, uluslararası dinamikleri iyi anlama, etkin ekonomi politikalarını saptamanın temel gereklerinden biri haline gelmiştir. Aynı zamanda Türkiye günümüz itibarıyla uluslararası dinamikleri sadece veri olarak almayan, bu dinamiklere yön veren ülkeler arasında yer alan ve olması gereken bir ülke konumundadır. Bu anlamda Kongrenin ana teması “Küresel Ekonomik Yeniden Yapılanma Sürecinde Türkiye Ekonomisi” olarak belirlenmiştir. Buna paralel olarak Dünya Bankası, OECD, UNDP, IMF, IFC, Avrupa Yatırım Bankası gibi uluslararası kuruluşlardan temsilciler ve alanlarına temayüz etmiş yurtdışından akademisyenler Kongreye katılım sağlamıştır.

5. İzmir İktisat Kongresi 30 Ekim–1 Kasım 2013 tarihlerinde, ilk Kongrenin ve Cumhuriyetin 90. yılını kutlamanın heyecanını yaşayarak gerçekleştirilmiştir. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN’ın ve 11. Cumhurbaşkanımız Sn. Abdullah GÜL’ün teşrifleriyle onurlandırdıkları Kongreye yurt içi ve yurt dışından oldukça geniş bir katılım sağlanmıştır. Dünya Bankası Başkası Sayın Jim Yong KİM de uluslararası onur konuğu olarak katılım sağlamıştır.

Kongre kapsamında yer alan 34 panel kapsamında 23’ü yurtdışından 243 panelist söz almıştır. Kongre ilgi oldukça üst düzeyde gerçekleşmiş olup, toplam 4409 katılımcı Kongreye iştirak etmiştir. Ayrıca 84 ülkeden 151 yabancı katılımcı da Kongrenin uluslararası boyutunu oluşturmuştur.

Kongre programı için tıklayınız

5. İzmir İktisat Kongresi birçok açıdan ilklerin yaşandığı bir kongre olmuştur. Önceki kongrelere nazaran çok daha büyük bir katılımın yanı sıra İzmir ve Ege Bölgesine özel 14 oturum, medya temsilcilerinin ve iktisat öğrencilerinin konuşmacı olduğu paneller, 29 tanıtım standı ve 2 sergi, en hızlı büyüyen 100 girişimcinin ödüllendirildiği Türkiye 100 Ödül Töreni, Kongreye yönelik bastırılan hatıra parası, hatıra pulu ve piyango bileti bu kongreyi önceki kongrelerden farklı kılan diğer unsurlar arasında yer almıştır.

İzmir İktisat Kongresinde ortaya konan çok değerli katkıların araştırmacıların ve gelecek nesillerin istifadesine sunulması gerektiği inancıyla, tarihe not düşmek üzere 13 ciltlik bir eser titiz bir çalışma sonunda hazırlanmış olup erişim için lütfen tıklayınız.